40 předmětů meditace v buddhismu

Líbí se vám článek?
[Total: 1 Average: 4]

Tsongkhapa

„Jiná cesta vede k světskému prospěchu, jiná je cesta k nibbáně“
Dhammapadam, v. 75

Úkázka z knihy Buddha a jeho Učení, Nárada Mahá Théra, překlad Josef Marx, Votobia 1998

Když získal pevný základ pomocí mravnosti, pustí se uchazeč do vyšších cviků samádhi, ovládání a kultivace mysli, druhého stadia na cestě očisty.

Samádhi je sjednocení mysli. Je to soustředění mysli na jeden předmět při úplném vyloučení všeho ostatního. Podle buddhismu je čtyřicet předmětů meditace, které se liší podle temperamentů jedinců. Jsou to:

 • Deset kasin (vnějších technik):
  1. kasina země
  2. kasina vody
  3. kasina ohně
  4. kasina vzduchu
  5. modrá kasina
  6. žlutá kasina
  7. červená kasina
  8. bílá kasina
  9. kasina světla
  10. kasina prostoru
 • Deset nečistot (asubha): deset mrtvol v různém stadiu rozkladu, a to
  1. zduřelé (uddhumátaka)
  2. promodralé (vinílaka)
  3. hnijící (vipubbaka)
  4. rozdělené na kusy (viččhiddaka)
  5. rozežrané na kusy (vikkhájitaka)
  6. v kusech poházené (vikkhittaka)
  7. zohavené a rozházené (hata-vikkhittaka)
  8. zkrvavené (lóhitaka)
  9. zamořené červy (pulavaka)
  10. kostra (atthika).
 • Deset přemítání (anussati) s následujícím předmětem:
  1. Buddha (Buddhánussati)
  2. Učení (Dhammánussati)
  3. sangha (sanghánussati)
  4. mravnost (sílánussati)
  5. štědrost (čágánussati)
  6. dévové (dévatánussati)
  7. utišení (upasamánussati)
  8. smrt (maranánussati) současně s
  9. bdělou pozorností zaměřenou na tělo (kájagatásati) a
  10. bdělou pozorností zaměřenou na dýchání (ánápánasati)
 • Čtyři nezměrnosti nebo čtyři způsoby vznešeného přebývání (brahmavihárá):
  1. dobrotivost (mettá)
  2. soucit (karuná)
  3. sdílená radost (muditá)
  4. duševní vyrovnanost (upekkhá)
 • Jedna představa, tj. představa odpornosti hmotné potravy (áháré patikkúlasaňňá)
 • Jeden rozbor, tj. analýza čtyř elementů (čatudhátuvavatthána): extenze (pathaví), koheze (ápó), tepla (tédžó) a pohybu (vájó) s ohledem na jejich zvláštní rysy
 • Čtyři arúpa-džhány:
  1. oblast nekonečnosti prostoru (ákásánaňčájatana)
  2. oblast nekonečnosti vědomí (viňňánaňčájatana)
  3. oblast ničeho (ákiňčaňňájatana)
  4. oblast ani vnímání ani nevnímání (n’éva saňňá n’ásaňňájatana)