Přehled kasin – meditačních předmětů v buddhismu

Líbí se vám článek?
[Total: 0 Average: 0]
Buddhistický chrám v Mongolsku

Buddhistický chrám v Mongolsku

Adept, který se snaží, aby získal soustředění mysli, by měl usilovat o ovládnutí jakékoliv myšlenky v jejím samém počátku.

Úkázka z knihy Buddha a jeho Učení, Nárada Mahá Théra, překlad Josef Marx, Votobia 1998

Jak uvedeno v Padhána-suttě ze Sutta-nipáty, může na něho útočit deset armád Zlého, totiž:

 1. Smyslná touha (káma)
 2. Skleslost (arati)
 3. Hlad a žízeň (khuppipásá)
 4. Žádostivost (tanhá)
 5. Strnulost a malátnost (thína-middha)
 6. Strach (bhaja)
 7. Pochybnost (vičikiččhá)
 8. Pokrytectví a umíněnost (makkha, thambha)
 9. Zisk, chvála, věhlas a nečestně nabytá proslulost
 10. Sebechvála a opovrhování jinými (attukkamsaná, paravambhaná).

Při takových příležitostech jsou pro každého blahodárná doporučení, která učinil Buddha.

 1. Chovat dobrou myšlenku v protikladu k pronikající myšlence, např. dobrotivost v případě nenávisti
 2. Uvažovat o možných zlých následcích, např. že hněv někdy vede k vraždě
 3. Jednoduše je ignorovat nebo jim vůbec nevěnovat pozornost
 4. Zjistit příčinu, která vedla ke vzniku neblahodárných myšlenek, a tak na ně v retrospektivním procesu zapomenout
 5. Použít fyzické síly

Tak jako silný muž přemůže slabšího, tak je třeba překonat špatné myšlenky tělesnou silou. „Se zuby stisknutými a jazykem na patře,“ radí Buddha, „má mnich (špatnou) myšlenku (dobrou) myšlenkou zadržet, zkrotit, stisknout, přemoci. A tak tyto zlé, špatné myšlenky zmizejí a zapadnou. Jejich překonáváním se mysl upevní, usadí, sjednotí a soustředí.

Když se tak postaral o všechny tyto nutné přípravy, odebéře se zkušený uchazeč na osamělé místo a sebere svoji důvěru vzhledem k uskutečnění cíle, usiluje o rozvinutí soustředění.

Fyzický předmět, jako kotouč kasina, pouze napomáhá soustředěni. Dobrá mravní vlastnost, jako dobrotivost, má však tu specifickou přednost, že zabuduje onu zvláštní ctnost do charakteru jedince.

Při meditování lze uváženě opakovat slova jakéhokoliv zvláštního řetězce, jelikož ona slova slouží jako pomůcka k vyvolání představ, které zastupují.

Ať je adept jakkoliv upřený na svůj meditační předmět, neminou jej počáteční obtíže, které se před začátečníkem nevyhnutelně objevují. „Mysl těká, nesouvisející myšlenky před ním vyvstávají, následkem pomalého pokroku se jej zmocňuje netrpělivost a jeho úsilí následkem toho polevuje.“ Rozhodný adept tyto překážky jen vítá, prodere se obtížemi a hledí přímo k cíli, aniž by na okamžik od něho své oči odvrátil.

Přehled kasin – meditačních předmětů

Kasina země jako meditační předmět

Řekněme, ze si adept vezme za svůj předmět například kasinu země.

Povrch kotouče v průměru asi 30 cm je pokryt hlínou a dobře uhlazen. Tento koncentrační kotouč je znám jako přípravný předmět. Postaví jej asi 1,20 m před sebe a soustřeďuje se na něj se slovy: pathaví, pathaví (země, země), až se do něj ponoří tak, že všechny nahodilé myšlenky se automaticky z mysli vyloučí. Když tak činí po určitou dobu – možná týdny či měsíce či roky – bude schopen předmět v představě vidět se zavřenýma očima. Na tento vizualizovaný obraz, který je mentálním věrným obrazem předmětu, se soustřeďuje, až se vyvine do obrazu chápaného jako pojem.

Podle Visuddhimagga je mezi prvým vizualizovaným obrazem a druhým konceptualizovaným obrazem ten rozdíl, že „u prvého se objevuje vada předmětu kasiny, zatímco druhý je jako kotouč zrcadla vyjmutý z tašky nebo vyleštěná lastura nebo kulatý měsíc vycházející z mraků“.

Konceptualizovaný obraz nemá barvu ani tvar. Je jenom jedním způsobem projevení a pochází z vnímání.

Jak se adept postupně soustřeďuje na tento abstraktní pojem, říká se, že dosáhl „přístupové koncentrace“ (upačára samádhi) a vrozených pět překážek duchovního pokroku (nivarána) – totiž: smyslná touha (kámaččhanda), nenávist (vjápáda), strnulost a malátnost (thína-middha), nepokoj a výčitky (uddhačča-kukkučča) a nerozhodnost (vičikiččhá) – je dočasně postupně potlačeno pomocí sjednocení mysli (ékaggatá), nadšením (píti), počátečním zaměřením (vitakka), štěstím (sukha) a udrženým zaměřením (vičárá).

Nakonec dosahuje „extatické koncentrace“ (appaná samádhi) a dosahuje pohroužení (džhána) v prožívání klidu a vyrovnanosti sjednocené mysli.

Tato sjednocenost mysli, dosažená potlačením překážek, se nazývá „čistota mysli“ (čitta-visuddhi) druhé stadium na stezce očisty.

Kasina vody jako předmět meditace

Pro kasinu vody lze použít nádobu naplněnou bezbarvou vodou, nejlépe dešťovou vodou, a soustředit se na ni se slovy ápó, ápó (voda, voda), dokud není dosaženo sjednocení mysli.

Meditace na kasinu ohně

K vyvinutí kasiny ohně může adept před sebou zapálit oheň a soustřeďovat se na něj otvorem, klíčovou dírkou a čtyři prsty širokým otvorem v rákosové síťovině, kusu kůže či látky.

Kasina vzduchu

Ten, kdo vyvíjí kasinu vzduchu, soustřeďuje se na vítr, který proudí otvorem okna nebo ve stěně, se slovy vájó, vájó (vzduch, vzduch).

Barevné kasiny

K vyvinutí barevných kasin si může adept udělat kotouč (mandala) předepsané velikosti a obarvit jej modře, žlutě, červeně nebo bíle a soustřeďovat se na něj za opakování názvu barvy, jako tomu je u kasiny země.

Může se soustřeďovat i na modré, žluté, červené nebo bílé květiny.

Kasina světla

Kasinu světla lze vyvíjet soustřeďováním se na měsíc nebo nekmitající světlo lampy nebo na kroužek světla vytvořený na zemi či na stěně světlem slunce nebo měsíce, které proniká štěrbinou ve stěně nebo dírami, se slovy álóka, álóka (světlo, světlo).

Kasina prostoru

Kasinu prostoru lze vyvíjet soustřeďováním se na otvor, klíčovou dírku nebo šířku čtyř prstů buď v dobře krytém pavilónu nebo v kusu kůže či rohože se slovy ákása, ákása (prostor, prostor).