Meditace a 5 nadpřirozených sil

Líbí se vám článek?
[Total: 0 Average: 0]

Zlatý Buddha v thajském chrámu
Pět nadpřirozených sil (abhiňňá) jsou jakési „vedlejší následky meditace“, které ale nemají být cílem. Přesto jejich dosažení je pro mnohé lákavé. Jde o:

  1. božský zrak (dibbačakkhu)
  2. božský sluch (dibbasóta)
  3. rozpomínání na minulá zrození (pubbénivásánussatiňána)
  4. čtení myšlenek (paračittavidžánana)
  5. různé psychické síly (iddhividha)

Úkázka z knihy Buddha a jeho Učení, Nárada Mahá Théra, překlad Josef Marx, Votobia 1998

Lze poznamenat, že samádhi a tyto nadpřirozené síly nejsou k dosažení arahantství podstatné, i když jistě mohou být pro jejich vlastníka přínosem. Existují například arahanti s vhledem „za sucha“, kteří bez pomoci džhán dosahují arahantství přímo pouhým kultivováním vhledu. Mnoho mužů a žen dosáhlo arahantství v době Buddhy samého bez pěstování džhán.

Pouze ten, kdo dosáhl páté džhány, mohl vyvinout pět druhů abhiňňá.

Jasnovidectví

Dibbačakkhu je nebeský nebo božský zrak, zvaný též jasnovidectví, jež dává schopnost vidět nebeské nebo pozemské věci, daleké či blízké, které nejsou vnímatelné pro fyzické oko.

Čutúpapátaňána, poznání vzhledem k umírání a opětovnému objevování se bytostí, je identické s tímto nebeským zrakem. Anágatamsaňána – poznání s ohledem na budoucnost – a jathákammúpagataňána – poznání s ohledem na osudy bytostí podle jejich vlastních dobrých a špatných činů: to jsou jiné dva druhy poznání patřícího do téže kategorie.

Jasnoslyšení

Dibbasóta je nebeský sluch, zvaný též jasnoslyšení, jež dává schopnost slyšet jemné či hrubé zvuky, daleké nebo blízké.

Vzpomínání na minulé životy

Pubbénivásánussatiňána je schopnost vzpomenout si na minulé životy, vlastní a cizí. S ohledem na toto poznání je Buddhova síla neomezená, zatímco u jiných je omezena.

Čtení myšlenek

Paračittavidžánana je schopnost rozeznat myšlenky jiných.

Létání, chození po vodě a další

Iddhividha je schopnost létat vzduchem, kráčet po vodě, nořit se do země, vytvářet nové tvary atd.